Digit ry

Turun yliopiston tietotekniikan opiskelijoiden kilta. Teekkariperinteitä jo vuodesta 1999.

Digit ry?

Digit ry on Turun yliopiston tietotekniikan diplomi-insinööriopiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Digit on perustettu 1999 ja se on vanhin Turun yliopiston suomenkielisistä teekkarikilloista.

Digit on hyvin dynaaminen ja ympäristöönsä sopeutuva yhdistys, jolla on hyvät ja aktiiviset suhteet alan yrityksiin ja opiskelijajärjestöihin. Digitin pääasialliset tehtävät ovat opiskelijaedunvalvonta ja kulttuuritapahtumien ja -palveluiden tuottaminen jäsenistölleen.

Tapahtumakalenteri

Ongelmatilannelomake

Mikäli koet Digitin tapahtumassa tai muussa toiminnassa kiusaamista, ahdistelua tai epätasa-arvoista kohtelua, voit ilmoittaa tapahtuneesta tällä lomakkeella.

Lomakkeet käsitellään luottamuksellisesti, ja sen lukevat ainoastaan Digitin hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdenvertaisuusvastaava. He arvioivat parhaan mahdollisen tavan viedä asiaa eteenpäin ja pyrkivät toimimaan tiivissä yhteistyössä asianomaisten ja tarvittaessa TYY:n häirintäyhdyshenkilöiden kanssa.

Yhteistyössä: