Digit ry

Turun yliopiston tietotekniikan opiskelijoiden kilta. Teekkariperinteitä jo vuodesta 1999.

Digit ry?

Digit ry on Turun yliopiston tietotekniikan diplomi-insinööriopiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Digit on perustettu 1999 ja se on vanhin Turun yliopiston suomenkielisistä teekkarikilloista.

Digit on hyvin dynaaminen ja ympäristöönsä sopeutuva yhdistys, jolla on hyvät ja aktiiviset suhteet alan yrityksiin ja opiskelijajärjestöihin. Digitin pääasialliset tehtävät ovat opiskelijaedunvalvonta ja kulttuuritapahtumien ja -palveluiden tuottaminen jäsenistölleen.

Tapahtumakalenteri

Ongelmatilannelomake

Digit ry:n toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan yhdistyksen yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja suunnitelmassa kuvattuja turvallisemman tilan periaatteita. Yhdenvertaisuussuunnitelma on luettavissa osoitteessa: https://digit.fi/viralliset/asiakirjat/ohjesaannot.

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa Digitin toiminnassa kokemastasi häirinnästä, kiusaamisesta, ahdistelusta tai muusta yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvästä ongelmasta. Yhdistyksen puheenjohtaja ja fuksi- ja yhdenvertaisuusvastaava käsittelevät lomakkeet luottamuksellisesti.

Yhteistyössä: